kukkia

Rohkea avaus tunnistaa korruptiota

Koneen Säätiö on myöntänyt ajatushautomo Ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikalle kolmevuotisen apurahan vuosille 2020-2022 aiheesta: Korruption tunnistaminen ja torjunta ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikan näkökulmasta. Hankkeen vetäjänä toimii Anja Salmi ja hautomon jäseninä mukana ovat  professorit Jaana Hallamaa, Aki-Mauri Huhtinen, Elina Knihtilä sekä tohtorit Sinikka Torkkola ja Ilkka Väätti.

@koneensaatio #rohkeatekijä

— Olemme nyt liitetty Koneen Säätiön kunniakkaaseen joukkoon. Saamme Koneen Säätiöltä paitsi huomattavaa taloudellista tukea myös erilaisia verkostoitumismahdollisuuksia, mahdollisuuksia tehdä työtämme tunnetuksi, tukea ja apua sekä neuvonnan ja ohjeiden että konkreettisten tilojen käyttömahdollisuuksien puitteissa. Toivomme voivamme osoittaa kiitollisuutta Koneen Säätiölle tekemällä työmme mahdollisimman hyvin ja omalta osaltamme auttaa maatamme onnistumaan muutosprosesseissa, sanoo Anja Salmi.

— Hankkeemme lähtökohtana on korruption tarkasteleminen
uudenlaisesta, organisaatioiden perustehtävän vinoutumisen
näkökulmasta, jonka ilmenemismuotoja eritellään suhteuttamalla ne ryhmien perustehtävään, toimijarooleihin ja tapoihin venyttää normeja. Tarkoituksenamme on vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla eri tavoin ilmeneviä korruption muotoja ja vahvistamalla etenkin poliittisten toimijoiden kykyä torjua ja ehkäistä perustehtävän vinoutumista julkisorganisaatioissa, jatkaa Salmi.

 

Lisää julkista keskustelua korruptiosta

– Myönnetty rahoitus käytetään vahvistamaan ajatushautomon osaamista ilmiön tunnistamisessa ja torjunnassa. Haluamme tehdä näkyväksi korruptiivisen toiminnan eri puolia ja lisätä yhteiskunnallisten vaikuttajien ymmärrystä siitä. Toimintamme tavoitteena on nostaa asia julkiseen keskusteluun, Salmi kertoo.

Ajatushautomo järjestää eri puolella Suomea työpajojen sarjan, johon kutsutaan uransa alussa olevia nuoria poliitikkoja. Työpajojen tavoitteena on tukea yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten kasvua vastuullisiksi poliittisten organisaatioiden jäseniksi  ja yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi.

Ajatushautomo jatkaa verkkolehtensä Kansallinen dynamiikka julkaisemista. Verkkolehden artikkeleissa avataan ajatuspajan tapaa käsitellä korruptiota yhteiskunnan ryhmädynaamisina ilmiöinä. Verkkolehti toimii myös keskustelupaikkana. 

— Toivomme löytävämme ne, joille yhteiskunnallinen tyytymättömyys tarjoaa lähtökohdan reflektoida ongelmia ja  kehittyä tunnistamaan ja ymmärtämään myönteistä kehitystä estäviä korruption muotoja. Haluamme ottaa suurempia riskejä ja altistua enemmän yhteiskunnassamme. On tärkeää tarkastella terävämmin yhteiskunnassa vaikuttavia rooleja ja sitä, kuinka niitä voidaan käyttää tukena korruption paljastamiseksi ja estämiseksi ja kuinka korruption vaurioittamia organisaatioita voidaan korjata, kuvaa Anja Salmi ajatushautomon toimintaa.

 

Kansainvälistä oppia

Ajatushautomon jäsenet hakevat lisäoppia osallistumalla Tavistock-instituutin konferensseihin ja koulutuksiin. Anja Salmi kiittää Tavistock-instituuttia vuosia kestäneestä monimuotoisesta tuesta ja yhteistyöstä sekä ajatushautomomme Ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikan (RYD), verkkolehtemme Kansallinen Dynamiikan (KD) että nuorten poliitikkojen työpajojen kanssa.

— Tavistock Instituutin, erityisesti Mannie Sherin, Leslie Brissettin ja Eliat Aramin meille välittämä korkealaatuinen teoreettinen ajattelu ja ainutkertainen käytännön tason oppiminen muodostavat keskeisen selkärankamme sekä teorian että käytännön osalta, kuvaa Salmi instituutin merkitystä ajatushautomon työlle.

 

 

”The Tavistock Institute of Human Relations has been at the forefront of social science research and development since 1947: generating and applying ideas, and providing practical help to groups and organisations facing contemporary challenges. The Institute is a not-for-profit, whose main purpose is for the public good – to help organisations to learn, change, lead, innovate and flourish. We focus on our clients’ aims and on the way they go about their work. We offer a partnership with our clients, collaborating in: dia gnosis and problem solving; designing and implementing organisational interventions; managing change; reflecting and learning. Our consultants are skilled in creating safe spaces for our clients to learn from experience and foster experimentation. We listen and respond in ways that balance constructive challenge with effective support. Much of the Institute’s work is multi-disciplinary and through research, evaluation, organisational consultancy and professional development, the Institute promotes compassionate leadership, sustainable change and ongoing learning.”

 

Tavistockin verkkosivujen uutinen Mannie Sherin ohjauksesta ajatushautomo RYD:n työpajassa.  

Tavistock-instituutin verkkosivut 

Jaa tämä

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *