KD_AVAINSANAT

Avainsanat

Kansallinen dynamiikka -verkkolehden edustaman ajattelutavan mukaisesti yhteiskunnat elävät alituisessa muutoksessa ja vaikeudet keskittyvät tiettyihin teemoihin. Nämä teemat on löydetty kun nykyaikaisen yhteiskunnan ryhmädynaamisia ilmiöitä on tarkasteltu systeemiteorioiden avulla. Perustana on käytetty psykoanalyysin tuomaa tietoa ihmisestä.

Haluamme välittää lukijalle ajatustavan, joka keskittyy tarkastelemaan muutoksen etenemistä. Nimitämme teemoja avainsanoiksi ja listaamme ne jokaisen artikkelin alussa. Toivomme lukijan oppivan tunnistamaan ympäröivän arjen kuvauksista ne kohdat, joihin huomio tulisi kohdistaa.