Kansallisessa dynamiikassa pohditaan suomalaiselle yhteiskunnalle ominaisia tapoja organisoitua. Sen poikkitieteellinen tulokulma on systeemis-psykodynaaminen.

Kuvaamme avainsanojen avulla suurten ryhmien muutosprosessia. Vaikeuksien on havaittu keskittyvän tiettyihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja teemoihin, joita tässä lehdessä nostetaan esille. Kansallinen dynamiikkaNational Dynamics viittaa kansainvälisissä yhteyksissä kansakunnille ja valtioille ominaiseen ryhmädynamiikkaan. Lue lisää lehden lähtökohdista ja teemoista.

Disinformaatiosta on tullut pysyvä osa informaatiota

Kuinka eriasteinen informaatiovaikuttaminen tapahtuu ja miten sitä voidaan ymmärtää? Ajatushautomo RYD:n jäsen, everstiluutnantti, Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen on työskennellyt Naton strategisen kommunikaation osaamiskeskuksessa. Se on keskittynytsosiaalisen median seurantaan ja siellä

Lue lisää