Om

Den Nationella Dynamiken är en webbtidning, vars publikation diskuterar de sätt att organisera sig som är kännetecknande för det finska samhället. Syftet är att lyfta fenomenen inom det finska samhället till diskussion.

Kökar visar vägen för EU

Redaktören och lagtingsmannen Jörgen Petterson skrev på sin blogg: https://www.jorgenpettersson.ax/2019/02/kokar-visar-vagen-for-eu.html  ”Det finns en oerhörd kraft i lokalsamhället. Tack vare Ålands kommuner och dess både reella och formella möjligheter att skapa

Läs mera

Att uppskatta tiden ökar med åldern

Ålderdomen är en lång och viktig livsperiod som ökar tidens betydelse och evaluering av dess bruk. När det finns förnimbart mera begränsad livstid kvar, börjar människan väga noggrannare var hon

Läs mera