A A A

Kulmanen Marjukka
Kulmanen Marjukka
Marjukka Kulmanen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja luonto-, luonnonvara- ja energiakysymyksiin erikoistunut vapaa toimittaja. Hän on perehtynyt rakennetun ympäristön suojeluun ja kulttuuriperintökohteiden säilyttämiseen. Hän on vetänyt kaupunkien kulttuuri- ja kehittämishankkeita.

Artikkelit: