A A A

Pirhonen Veikka
Pirhonen Veikka
Veikka Pirhonen on filosofian maisteri, toimitusjohtaja VIBECO-Virtual Buildings Ecosystem Oy:ssa sekä TEM energiakärkihankkeen johtaja.

Artikkelit:

Ihmisten rajalliset vaikutusmahdollisuudet ja maailmanlopun mediasirkus synnyttävät kestämättömän ristiriidan

Nykyään kannetaan huolta ilmastosta ja tehdään tekoja ympäristön hyväksi enemmän kuin koskaan, mutta paradoksaalisesti ihmiset ovat ahdistuneempia kuin ennen. On jopa syntynyt termi ´ilmastoahdistus´. Ihmiset kykenevät tekemään pieniä tekoja nopeasti, mutta näillä ei ole Lue lisää

Blogiaiheet: Ennakoimattomuus, Jatkuva epätasapaino, Jatkuvuus, Pysähtyneisyys, Tunne vaikuttamisen mahdollisuuksien vähäisyydestä, Vastavuoroinen riippuvuus