A A A

Visakko Tomi
Visakko Tomi
Tomi Visakko (FT) on tutkija, joka yrittää ymmärtää ihmislajin kulttuurista käyttäytymistä ammentaen antropologiasta, lingvistiikasta ja semiotiikasta. Parhaillaan hän on kiinnostunut rooleista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä erityisesti niiden omaksumiseen liittyvistä kulttuurisista tekniikoista, arvoista ja tietorakenteista. Hän toimii syksyn 2017 yliopistonlehtorin sijaisena suomen kielen oppiaineessa Helsingin yliopistossa ja jatkaa sen jälkeen Koneen Säätiön rahoittamaa post doc -projektiaan (”Cultural Technologies of Self-Transformation”).

Artikkelit: