A A A

Visakko Tomi
Visakko Tomi
Tomi Visakko (fil.dr.) är en forskare som försöker att förstå det kulturella beteendet av människogrenen genom att ösa ur antropologi, lingvistik och semiotik. Som bäst är han intresserad av rollerna i den sociala interaktionen och i synnerhet av deras kulturella tekniker, värden och datastrukturer som har anknytning till deras adoptering. Hösten 2017 arbetar han som vikarierande universitetslektor i finska språket vid Helsingfors universitet och fortsätter efter det sitt post-doc-projekt som är sponsorerat av Konestiftelsen (”Cultural Technologies of Self-Transformation”).

Articles: