Meeting the one who is ‘the other’

National identity has risen to be a topic particularly in the political rhetoric. What it consist of is difficult to define. The differences between the nations and the people can anyhow engender a rich starting point to creativity and innovations, if only we can be curious and respect the ones that we think are “the others”.

Mötet med det som är något annat

På många platser idag utspelas en komplicerad identitetsdynamik, och identiteten görs till utgångspunkt för viktiga politiska ställningstaganden. Det är knappast möjligt att definera vad den nationella identiteten skulle bestå i. Skillnader som kan vara en rik grund för kreativitet och innovation, om vi aktivt riktar blicken med respekt och nyfikenhet mot den som vi uppfattar som ”den andre”.

Kohtaaminen sen kanssa, joka on joku toinen

Kansallinen identiteetti on viime vuosina alkanut nostaa päätään etenkin poliittisessa retoriikassa. Sitä, mistä se koostuu, on vaikea määritellä. Kansojen ja ihmisten erilaisuudet voivat kuitenkin synnyttää rikkaan lähtökohdan luovuudelle ja innovaatioille, jos vain olemme uteliaita ja kunnioitamme niitä, joita pidämme ”niinä toisina”