A A A

Larsson Magnus
Larsson Magnus
Tohtori Magnus Larsson, PhD, on laillistettu psykologi ja dosentti. Hän työskentelee organisaation kehittämisen lehtorina ’Institut for organisation’issa Copenhagen Business Shoolissa. Hän opettaa ja tutkii pääasiassa johtajuutta. Hän on myös ruotsalaisen ryhmädynaamisen organisaatio AGSLOn puheenjohtaja ja osallistunut toimihenkilönä ryhmädynaamisiin konfrensseihin niin Ruotsissa, Tanskassa kuin Färsaarillakin.

Artikkelit:

KOHTAAMINEN SEN KANSSA JOKA ON JOKU TOINEN

Kansallinen identiteetti on viime vuosina alkanut nostaa päätään etenkin poliittisessa retoriikassa. Sitä, mistä se koostuu, on vaikea määritellä. Kansojen ja ihmisten erilaisuudet voivat kuitenkin synnyttää rikkaan lähtökohdan luovuudelle ja innovaatioille, jos vain olemme uteliaita ja kunnioitamme niitä, joita pidämme ”niinä toisina” Lue lisää

Blogiaiheet: Identiteetti, Toiseus