A A A

Larsson Magnus
Larsson Magnus
Magnus Larsson, leg psykolog, PhD, docent, är lektor i organisationsutveckling på Institut for organisation, Copenhagen Business School. Han undervisar och forskar i huvudsak om ledarskap. Han är också ordförande i den svenska grupprelationsorganisationen AGSLO, och har deltagit som stabsmedlem på grupprelationskonferenser såväl i Sverige som i Danmark och på Färörna.

Articles:

MÖTET MED DET SOM ÄR NÅGOT ANNAT

På många platser idag utspelas en komplicerad identitetsdynamik, och identiteten görs till utgångspunkt för viktiga politiska ställningstaganden. Det är knappast möjligt att definera vad den nationella identiteten skulle bestå i. Skillnader som kan vara en rik grund för kreativitet och innovation, om vi aktivt riktar blicken med respekt och nyfikenhet mot den som vi uppfattar som ”den andre”. Läs mera

Blogg ämnen: Annanhet, Identiteet