Identifiera korruptionen -workshop 9.10.

Tankesmedjan RYD arrangerar Identifiera korruptionen workshop för unga politiker den 9 oktober 2021 klockan 11–16 på Hietsun Paviljonki i Helsingfors. Övre åldersgräns för deltagare är flexibel, cirka 40 år. RYD-workshopparnas uppgift är att öka förståelsen för hur stora grupper fungerar och att öka insikten i korruptionen som skadar organisationerna. Korruptionen uppfattas här som verksamhet som […]

Kökar visar vägen för EU

Redaktören och lagtingsmannen Jörgen Petterson skrev på sin blogg: https://www.jorgenpettersson.ax/2019/02/kokar-visar-vagen-for-eu.html  ”Det finns en oerhörd kraft i lokalsamhället. Tack vare Ålands kommuner och dess både reella och formella möjligheter att skapa vardag lever ålänningarna gott och länge. Insikten att man själv kan forma sin tillvaro uppstår även mental styrka till förändring.” Kökar har blivit utvalt av […]

Att uppskatta tiden ökar med åldern

Ålderdomen är en lång och viktig livsperiod som ökar tidens betydelse och evaluering av dess bruk. När det finns förnimbart mera begränsad livstid kvar, börjar människan väga noggrannare var hon investerar sin tid.

De nya brukspatronerna

Nittiotalets ekonomiska kris hade underminerat tron på välfärdsstaten, och professionerna lät sig förföras av de nya brukspatronerna som kom med valfrihet, kvalitet och effektivitet. Endast det som kan mätas och vägas existerar enligt deras måttstockar. Sherry Turkle skriver i sin senaste bok, Reclaming conversation, att vi står inför en ny tyst vår, att teknologin angriper […]

Att spela människa – roller i vardagslivet och i teatern

Rollerna som enstaka människor spelar är också centrala byggbitar av deras identitet, som förbättrar livskvalitet och möjligheter att delta i samhället. Med forskningsprojektet Konst som arbete och verktyg har det uppföljts hur man växer upp till rollerna och hurdana konsekvenser processen har för individerna. Forskningsämnen är bl.a. tillhörighet och att inte höra till i olika […]