KD_TAUSTA

Om

Den Nationella Dynamiken är en webbtidning, vars publikation diskuterar de sätt att organisera sig som är kännetecknande för det finska samhället. Syftet är att lyfta fenomenen inom det finska samhället till diskussion.

Tidningens systemiska psykodynamiska infallsvinkel är en tvärvetenskaplig utgångspunkt som kombinerar trefaldigheten:

  • psykoanalytiska influenser,
  • gruppdynamiska teorier och praktiker, och
  • de öppna systemens medvetenhet om uppgifter och gränser.

Tidningens förläggare är tankesmedjan Gruppernas och Samhällenas Dynamik, RYD.

Förutom tidningens chefredaktör Anja Salmi omfattar redaktionen Aki-Mauri Huhtinen. I sitt redaktionella arbete har tidningen bundit sig att följa god journalistisk praxis.

Läs presentation av redaktionens medlemmar…

Det tankesätt som tidningen representerar förmedlas i denna publikation genom artiklarnas nyckelord. Dessa baserar sig på den systemiska psykodynamiska teorin om stora gruppers förändringsprocesser. Med nyckelorden beskrivs de samhälleliga fenomen eller teman som man funnit att svårigheterna i relation till förändringarna koncentreras till. Läs mera av nyckelord…

Varför nationella?

Webbtidningens namn Den Nationella Dynamiken är en direkt översättning av termen National Dynamics. Med den hänvisar man i internationella sammanhang till gruppdynamikforskning som är kännetecknande för nationer och stater. Med ordet nationell hänvisar man till webbtidningens verksamhetsområde, dvs. det finska samhället. En tydligare svenskspråkig motsvarighet skulle vara social, men pga. tidningens internationella anslutningar används ordet nationella också i det svenskspråkiga namnet.