Venla Mäntysalon video: Rakenteellinen korruptio

Venla Mäntysalo on hallintotieteiden tohtori ja erityisasiantuntija, joka on väitellyt Vaasan yliopistosta julkisen palvelun etiikasta.  Tällä hetkellä hän työskentelee oikeusministeriössä rikosoikeusyksikössä ja osallistuu Suomen korruptiontorjuntaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmassa sekä kansainvälisellä tasolla YK:n korruptionvastaisen yleissopimuksen seurantaan. https://youtu.be/E3deBxK3Xj8

Complex adaptive system -teoria

CAS tulee englanninkielisistä sanoista complex adaptive system. Aiheesta voi kuunnella lisää Eliat Aramin luennoimana: Handling Complexity Complexity going deeper Introduction to complexity theory *Kaikki luennot ovat englanninkielisiä.

Jokainen suomalainen voi vaikuttaa vaikuttamalla välittömään elinympäristöönsä

Yhteiskuntamme polarisaation ja pysähtyneisyyden ongelmat ovat seurausta epäonnistuneesta muutosprosessista yhteiskuntamme solmukohdissa, eivätkä ongelmiemme syy. Tärkeää on hyväksyä, että muutos tapahtuu arjessa pienin askelin, että muutos on pysyvä olotila ja että kansan ja sen johtajan välinen tunneyhteyteen perustuva vuorovaikutus on selviytymisellemme merkittävää.

Ympäristömme ja yhteiskuntamme muutosvauhti kiihtyy

Tämä video hahmottaa tulevaisuutta, kun robotiikka tuo suuria muutoksia työpaikkoihin ja ammatteihin. Lue myös Mannie Sherin blogi: Mitä irtisanominen tekee ihmiselle? Olemmeko valmistautuneet kokonaisvailtaiseen ammattien rakenteen muutokseen tai suureen työttömyyteen?