A A A

Partanen Leena
Partanen Leena
Leena Partanen, ingenjör, har arbetat som spesialist i elektroteknisk handel. Hon är också aktiv i skrivargrupper. Hon har studerat i olika skrivarskolor, till exempel i Orivesi och Laajasalo institut.