A A A

Väätti Ilkka
Väätti Ilkka
Ilkka Väätti är doktor i konst, och bildkonstnär. Han delar sin tid mellan målning, grafisk design, byggnadsarkitektonik och forskning på deltid. Under sin karriär har han arbetat som timlärare vid flera bildkonsthögskolor. Väätti var den sista konstnärliga chefen för konstinstitutet i Lahtis under åren 2015-2016. Hans bidrag till tankesmedjan ligger inom områden som betonar visuell kommunikation och kontinuitet.