Sosiaalinen aktiivisuus pidentää ikää

Kansallinen Dynamiikka kehottaa lukijoitaan valppauteen ympäristönsä ja siinä tapahtuvien muutosten suhteen.

Michael Howard:

The second circle

Julkaistu: 9.10.2008


Tämä on hyvä tietää kun haluat vaikuttaa asioihin

Vaikuttamiseen tarvitaan verkostoja, yhteyksiä, yhteistyötä ja yhteistyökumppaneita. Kukaan ei hallitse yksin.

CGP Grey:

Rules for rulers

Julkaistu: 24.10.2016


KANSALLINEN YHTEENKUULUVUUS

Vain kaikkien yhteiskuntamme jäsenten liittäminen ja liittyminen voi luoda yhteenkuuluvuuden tunteen.

YLE, 1.12.2017:

LAPSET RAKENSIVAT SAUNAN KOULUN PIHAAN

Julkaistu: 1.12.2017Muutos tapahtuu pienin askelin

Matemaattista ilmiötä - Mandelbrotin fraktaaleita käytetään usein kuvaamaan kompleksisia adaptiivisia järjestelmiä (CAS, Complex Adaptive Systems). Mallin ajatellaan muistuttavan nykyaikaisia demokraattisia yhteiskuntajärjestelmiä: Jatkuva muutos tuottaa uusia muodostelmia, jotka eroavat aina pieneltä osin edellisestä. Tässä ajatellaan olevan CAS-yhteiskuntien perusominaisuus eli jatkuva muutos tapahtuu kaikkialla samanaikaisesti, pienin askelin.

Jérémie Brunet:

Like in a dream – 3D fractal trip

Julkaistu: 22.4.2012

Lue lisää