A A A

TOIMITUSKUNTA

Kansallisen dynamiikan verkosto muodostuu blogifoorumista. Sen ilmiasusta ja sisällöstä on vastuussa toimituskunta, joka pidättää itsellään oikeuden artikkeleiden ja kommenttien muokkaukseen.

Päätoimittaja, toimituskunnan puheenjohtaja Anja Salmi

Lääketieteen lisensiaatti Anja Salmi on psykiatrian erikoislääkäri. Hänellä on postgraduate tutkinto hallitustyöskentelystä (Tavistock Instituutti). Hän on Psykiatrinen lääkäriasema Egofunktio OY:n toimitusjohtaja, ruotsalaisen AGSLO säätiön säätiöneuvos ja FINOD r.y:n hallituksen jäsen. Anja Salmi on työskennellyt pitkään suurryhmädynamiikan parissa Kleinilaisen psykoanalyyttisen ajattelun pohjalta. Hänen erityisen mielenkiintonsa kohteena on ollut kollektiivisen menetyksen psykodynamiikka ja psykobiologiset sukupuolierot.

 

Aki-Mauri Huhtinen

Toimituskunnan jäsen Aki-Mauri Huhtinen

Aki-Mauri Huhtinen on johtamisen sotilasprofessori Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella Maanpuolustuskorkeakoululla. Sotilasarvoltaan Huhtinen on yleisesikunta everstiluutnantti ja tehnyt väitöskirjansa 1996 Tampereen yliopistolle teoreettiseen filosofiaan. Huhtisen tutkimusaiheita ovat sotilasorganisaatiotutkimus ja informaatiosodankäynti.

Sinikka Torkkola

Toimituskunnan jäsen Sinikka Torkkola

Sinikka Torkkola on yhteiskuntatieteiden tohtori ja yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Hän on erikoistunut terveysviestintään ja terveysjournalismiin. Tällä hetkellä hän tutkii terveydenhuollon digitalisaatiota ja sosiaalisen median vaikutusta terveydenhuollon asiantuntijoiden ja potilaiden vuorovaikutukseen.  Hän on myös tutkinut terveysviestintää sosiaalisessa mediassa, terveysjournalismia ja terveysviestinnän teoriaa sekä poliittista journalismia ja journalismin sukupuolittumista.

 

 

 

 

Rakennamme siltoja…

AJATUSHAUTOMO

RYHMIEN JA YHTEISKUNTIEN DYNAMIIKKA

 

Ajatushautomo työskentelee välittääkseen ymmärrystä ihmisen primitiivisestä ryhmäkäyttäytymisestä kompleksisissa adaptiivisissa järjestelmissä

 

 

Tavoitteena on tutkia ja löytää toimintatapoja, joiden avulla voidaan välittää ymmärrystä käynnissä olevasta rakennemuutoksesta ryhmien ja yhteiskuntamme tasolla.  Yhteiskuntarakenteiden ryhmädynaamisen muutosprosessin paikalliseksi ymmärtämiseksi tehdään aktiivisesti työtä ympäri maapallon.

Haluamme välittää oppimista ja ymmärrystämme tutkijapiirejä laajemmalle ihmisjoukolle, toisaalta lisätäksemme ymmärrystä tavallisen ihmisen arjen ja käytännön kysymyksissä ja ratkaisuissa, toisaalta auttaaksemme taloudellisia ja poliittisia johtajia ymmärtämään ja sitä kautta ylläpitämään yhteyttä suurten ryhmien primitiiviseen dynamiikkaan.

Haluamme vaikuttaa onnistuneisiin sukupolvien vaihdoksiin, vähentämään polarisaatiota, paneutumaan sukupuolten tasa-arvokysymyksiin ja tukemaan integroitunutta monimuotoisuutta.

Pyrimme vaikuttamaan kokonaisiin verkostojärjestelmiin vaikuttamalla paikallisesti muutokseen pienin askelin ja konkreettisiin tuloksiin käytännön tasolla. Muutos koskee kaikkea ja kaikkia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori. Hän on tutkimuksissaan käsitellyt mm. bioetiikan kysymyksiä, arvomuutoksen vaikutuksia ja yhdessä toimimisen etiikkaa. Hallamaalla on laaja kokemus työskentelystä eri alojen eettisissä toimikunnissa (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Julkisen sanan neuvosto, Opetusalan eettinen neuvottelukunta ja Väestöliiton eettinen toimikunta). Ajatushautomossa hänen painopisteenään on tutkimuksen kehittäminen.

Aki-Mauri Huhtinen on johtamisen sotilasprofessori Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella Maanpuolustuskorkeakoululla. Sotilasarvoltaan Huhtinen on yleisesikunta everstiluutnantti ja tehnyt väitöskirjansa 1996 Tampereen yliopistolle teoreettiseen filosofiaan. Huhtisen tutkimusaiheita ovat sotilasorganisaatiotutkimus ja informaatiosodankäynti. Hän tuo ajatushautomoon erityisesti ihmisen aggressiivisuuden vaikutuksia ryhmiin ja yhteiskuntiin.

 

Elina Knihtilä on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professori. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 1996 näyttelijäksi ja teatteritaiteenmaisteriksi. Hän toimii tällä hetkellä WIFT Finland ry:n hallituksen puheenjohtajana. Toiminut Q-teatterin hallituksen puheenjohtajana ja kansainvälisen Baltic circle -teatterifestivaalin taiteellisessa suunnitteluryhmässä.

Tehnyt useita elokuva- ja tv-rooleja. Palkittu kahdesti Jussi-palkinnolla. Ollut usean tv-komediasarjan käsikirjoitustyöryhmässä. Tehnyt vuorovaikutus ja esiintymiskoulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Hän antaa hautomolle osaamista ja perspektiivin välittää ymmärrystä draman keinoin.

 

Anja Salmi on psykiatrian erikoislääkäri, hän työskentelee Psykiatrinen lääkäriasema Egofunktio Oy:n toimitusjohtajana. Hän toimii hautomon puheenjohtajana ja Kansallinen Dynamiikka verkkolehden päätoimittajana. Hän on Tavistock Instituutin pitkäaikainen kasvatti ja opiskellut ja kouluttanut suurryhmädynamiikkaa useissa maissa. Hän tuo hautomoon ryhmäpsykologian perspektiivin.

 

Sinikka Torkkola on yhteiskuntatieteiden tohtori ja yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Hän on erikoistunut terveysviestintään ja terveysjournalismiin. Tällä hetkellä hän tutkii terveydenhuollon digitalisaatiota ja sosiaalisen median vaikutusta terveydenhuollon asiantuntijoiden ja potilaiden vuorovaikutukseen.  Hän on myös tutkinut terveysviestintää sosiaalisessa mediassa, terveysjournalismia ja terveysviestinnän teoriaa sekä poliittista journalismia ja journalismin sukupuolittumista.

 

Ilkka Väätti on taiteen tohtori (TaT)  ja kuvataiteilija, joka toimii taidemaalarina, taidegraafikkona ja arkkitektonien rakentajana sekä osa-aikaisena tutkijana. Hän on työskennellyt työuransa aikana tuntiopettajana lukuisissa kuvataiteen oppilaitoksissa. Väätti oli Lahden taideinstituutin viimeinen taiteellinen johtaja 2015−2016. Hänen panoksensa ajatushautomossa on kuvallisen viestinnän ja jatkuvuuden painotusten alueilla.

 

Anu Plym on visuaaliseen tarinankerrontaan ja journalismiin erikoistunut medianomi, joka työstää tällä hetkellä pro gradu-tutkielmaansa yhteiskuntatieteiden puolella. Anu toimii ajatushautomon koordinaattorina.