A A A

TOIMITUSKUNTA

Kansallisen dynamiikan verkosto muodostuu blogifoorumista. Sen ilmiasusta ja sisällöstä on vastuussa toimituskunta, joka pidättää itsellään oikeuden artikkeleiden ja kommenttien modifiointiin.

Päätoimittaja, toimituskunnan puheenjohtaja Anja Salmi

Lääketieteen lisensiaatti Anja Salmi on psykiatrian erikoislääkäri. Hänellä on postgraduate tutkinto hallitustyöskentelystä (Tavistock Instituutti). Hän on Psykiatrinen lääkäriasema Egofunktio OY:n toimitusjohtaja, ruotsalaisen AGSLO säätiön säätiöneuvos ja FINOD r.y:n hallituksen jäsen. Anja Salmi on työskennellyt pitkään suurryhmädynamiikan parissa Kleinilaisen psykoanalyyttisen ajattelun pohjalta. Hänen erityisen mielenkiintonsa kohteena on ollut kollektiivisen menetyksen psykodynamiikka ja psykobiologiset sukupuolierot.

Toimituskunnan jäsen Pertti Ahonen

Pertti Ahonen, VTT (yleinen valtio-oppi), KTM (laskentatoimi) on yleisen valtio-opin professori Helsingin yliopistossa ja entinen julkishallinnon, erityisesti finanssihallinnon professori Tampereen yliopistossa. Hän on viime vuosina julkaissut mm. tieteellisissä lehdissä Evaluation, Annals of Public and Cooperative Economics, Sage Open, Big Data & Society, Administration & Society, International Journal of Critical Accounting ja Management & Organizational History. Pertti Ahonen johtaa 2015-2017 Koneen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta Digital Humanities of Public Policy Formation.

Aki-Mauri Huhtinen

Toimituskunnan jäsen Aki-Mauri Huhtinen

Aki-Mauri Huhtinen on johtamisen sotilasprofessori Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella Maanpuolustuskorkeakoululla. Sotilasarvoltaan Huhtinen on yleisesikunta everstiluutnantti ja tehnyt väitöskirjansa 1996 Tampereen yliopistolle teoreettiseen filosofiaan. Huhtisen tutkimusaiheita ovat sotilasorganisaatiotutkimus ja informaatiosodankäynti.