Katoaako potilas tietoverkkoihin

Digitalisaation mantraa on viime vuosina hoettu uuvuksiin asti. Lääkärit ovat turhautuneita, kun tietokoneet syövät ajan potilailta. Mutta kuinka käy potilas-lääkärisuhteen? Sähköisistä asiakirjoista on toivottu terveydenhuollon integraatiota, mutta onko asiassa käymässä päivastoin. Jos potilas pirstoutuu tietoverkkoon, kuka silloin integroi?

Ihmisen esittämisestä – roolit arjessa ja teatterissa

Yksilöiden esittämät roolit ovat heidän identiteettinsä keskeisiä rakennuspalikoita, ja uudenlaisten roolien oppiminen voi parhaimmillaan jopa parantaa elämänlaatua ja yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia. Taide työnä ja työvälineenä -tutkimushankkeessa on selvitetty, miten taiteilijan ja esiintyjän rooleihin kasvetaan nuorten teatteriprojektissa ja millaisia seurauksia prosessilla on yksilöille. Hankkeessa seuratun teatteriprojektin aiheina ovat olleet mm. eri yhteisöihin kuuluminen ja kuulumattomuus, osallisuus ja […]

Kohtaaminen sen kanssa, joka on joku toinen

Kansallinen identiteetti on viime vuosina alkanut nostaa päätään etenkin poliittisessa retoriikassa. Sitä, mistä se koostuu, on vaikea määritellä. Kansojen ja ihmisten erilaisuudet voivat kuitenkin synnyttää rikkaan lähtökohdan luovuudelle ja innovaatioille, jos vain olemme uteliaita ja kunnioitamme niitä, joita pidämme ”niinä toisina”