Den sociala aktiviteten förlänger livet

Den Nationella Dynamiken uppmanar sina läsare till vakenhet angående sin omgivning och förändringar i den.

Michael Howard:

The second circle

Published: 9.10.2008


Det här är bra att veta om du vill påverka samhället

För att kunna påverka behöver man nätverk, kontakter, samarbete och samarbetspartners. Ingen styr ensam.

CGP Grey:

Rules for rulers

Published: 24.10.2016


Förändringstakten i vårt samhälle ökar

Denna video skisserar framtiden, när robotiken medför stora förändringar i arbetsställen och yrken. Läs också Mannie Shers blogg: What does redundancy to people. Är vi beredda för en total förändring av yrkesstrukturer eller massarbetslöshet?

CGP Grey:

Humans Need Not Apply

Published: 13.8.2014


Jérémie Brunet:

Like in a dream – 3D fractal trip

Published: 22.4.2012

Fractal animation made with Mandelbulb3D. I originally designed it for Bryan Alvarez from UC Berkeley, for a TEDx talk about his Human Atlas project, to illustrate his initial dream about the beauty of living systems. This is a hybrid Julia fractal where many parameters are being animated: the fractal paramaters themselves, the Julia seed, the colors, and of course the camera position.