Blogg som publiseras i webbtidningen Nationella dynamiken kan etablera sig exempelvis på följande ansatser eller deras kombinationer:

 • Tillvägagångssätten till annanhet: psyke, samhälle, politik och kultur
 • Tillvägagångssätten av social antropologi
 • Tillvägagångssätten som byggs på psykoanalytiska teorier
 • Tillvägagångssätten som byggs på psykologiska teorier
 • Tillvägagångssätten som byggs på kaos teorier
 • Tillvägagånssätten av CAS (complex adaptive systems)
 • Tillvägagångssätt som byggs på teorier av ledning, ledarskap och organisationer
 • Tillvägagånssätt som byggs på historia tolkning och historiska förändringar
 • Filosofiska tillvägagångssätt
 • Tillvägagångssätt av media, kultur och samhälle forskning
 • Tillvägagångssätt med några andra teoretiska bakgrunder