A A A

REDAKTIONSRÅDET

Det nationella dynamikens nätwerk formar sig av blogg forumet.
Redaktionsråder är ansvarig för forumets utseende och innehåll och griper sig rättigheten att modifiera artiklarna.

Styrelseordförande, chefredaktör Anja Salmi

Anja Salmi har Postg Graduate Exam i Board Dynamics (Tavistock Institut). Hon är den verkställande direktören i den Psykiatriska öppervårdkliniken Egofunktio Ab. Hon har arbetat länge bland gruppdynamiken som baserar sig på psykoanalytiska teorier av Melanie Klein. Hon har special intresse i kollektiva loss förlust och psykobiologiska kön skillnader.

Styrelsemedlem, Pertti Ahonen

Pertti Ahonen, Pol.Dr. (allmän statslära), Ekon.mag. (redovisning) professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet och f.d. professor i offentlig förvaltning med särskild hänsyn till offentlig finansförvaltning. Han har nyss publicerat t.ex. i Evaluation, Annals of Public and Cooperative Economics, Sage Open, Big Data & Society, Administration & Society, International Journal of Critical Accounting, och Management & Organizational History. Under 2015-2017 är han ledare till forskingsprojektet Digital Humanities of Public Policy Formation finansierat av Konestiftelsen.

 

Aki-Mauri Huhtinen

Styrelsemedlem, Aki-Mauri Huhtinen

Aki-Mauri Huhtinen är militärprofessor i ledarskap vid Institutionen för ledarskap och militärpedagogik vid Försvarshögskolan. Huhtinens militära grad är generalstabsöverstelöjtnant och han har disputerat 1996 inom teoretisk filosofi vid Tammerfors universitet. Huhtinens forskningsområden är militär organisationsforskning och informationskrigföring.

Sinikka Torkkola

Styrelsemedlem, Sinikka Torkkola

Sinikka Torkkola är doktor i samhällsvetenskap och universitetsforskare vid Tammerfors universitet. Hon har specialiserat sig på hälsokommunikation och hälsojournalistik. För tillfället forskar hon i hälsovårdens digitalisering och i de sociala mediernas inverkan på interaktionen mellan hälsovårdens experter och patienter. Hon har också forskat i de sociala mediernas 

hälsokommunikation, hälsojournalistik, teorier inom hälsokommunikation, politisk journalistik samt journalistik och genus.