A A A

REDAKTIONSRÅDET

Det nationella dynamikens nätwerk formar sig av blogg forumet.
Redaktionsråder är ansvarig för forumets utseende och innehåll och griper sig rättigheten att modifiera artiklarna.

Styrelseordförande, chefredaktör Anja Salmi

Anja Salmi har Postg Graduate Exam i Board Dynamics (Tavistock Institut). Hon är den verkställande direktören i den Psykiatriska öppervårdkliniken Egofunktio Ab. Hon har arbetat länge bland gruppdynamiken som baserar sig på psykoanalytiska teorier av Melanie Klein. Hon har special intresse i kollektiva loss förlust och psykobiologiska kön skillnader.

 

Aki-Mauri Huhtinen

Styrelsemedlem, Aki-Mauri Huhtinen

Aki-Mauri Huhtinen är militärprofessor i ledarskap vid Institutionen för ledarskap och militärpedagogik vid Försvarshögskolan. Huhtinens militära grad är generalstabsöverstelöjtnant och han har disputerat 1996 inom teoretisk filosofi vid Tammerfors universitet. Huhtinens forskningsområden är militär organisationsforskning och informationskrigföring.

Sinikka Torkkola

Styrelsemedlem, Sinikka Torkkola

Sinikka Torkkola är doktor i samhällsvetenskap och universitetsforskare vid Tammerfors universitet. Hon har specialiserat sig på hälsokommunikation och hälsojournalistik. För tillfället forskar hon i hälsovårdens digitalisering och i de sociala mediernas inverkan på interaktionen mellan hälsovårdens experter och patienter. Hon har också forskat i de sociala mediernas

hälsokommunikation, hälsojournalistik, teorier inom hälsokommunikation, politisk journalistik samt journalistik och genus.

 

 

 

 

Vi bygger broar…

TANKESMEDJAN

GRUPPERS OCH SAMHÄLLENS DYNAMIK

 

 

 

 

 

 

 

Jaana Hallamaa är professor i socialetik vid Helsingfors universitet. I sina forskningar har hon behandlat bl.a. frågor om bioetik, effekterna av värdeförändringar och etiken i att arbeta tillsammans. Hallamaa har lång erfarenhet av att arbeta i etiska kommittéer inom olika områden (Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården, Forskningsetiska delegationen, Opinionsnämnden för massmedier, Undervisningssektorns etiska råd och Befolkningsförbundets etiska kommitté). Vid tankesmedjan är hennes fokus inom forskningsutveckling.

 

Aki-Mauri Huhtinen är militärprofessor i ledarskap vid Institutionen för ledarskap och militärpedagogik inom Försvarshögskolan. Huhtinens militära grad är generalstabsöverstelöjtnant, och han har disputerat 1996 i teoretisk filosofi vid Tammerfors universitet. Huhtinens forskningsområden är militär organisationsforskning och informationskrigsföring. Han bidrar till tankesmedjan särskilt med kunskap om effekterna av mänsklig aggression på grupper och samhällen.

.

 

Elina Knihtilä är professor i skådespelarkonst vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Hon utexaminerades från Teaterhögskolan år 1996 som skådespelare och magister i teaterkonst. För närvarande verkar hon som ordförande i styrelsen för WIFT Finland. Hon har varit styrelseordförande i Q-teatern och i den konstnärliga planeringsgruppen för den internationella Baltic Circle -teaterfestivalen. Har gjort flera film- och tv-roller. Tilldelats två gånger Jussi-utmärkelsen. Har varit med i manusförfattarteamet för flera tv-komediserier. Dragit interaktions- och uppträdandeskolning för företag och samfund. Hon erbjuder tankesmedjan kunskap och perspektiv att förmedla förståelse med hjälp av drama.

 

Anja Salmi, med.lic., specialläkare inom psykiatri, är verkställande direktör vid den psykiatriska läkarstationen Egofunktio Ab. Hon är ordförande för tankesmedjan och chefredaktör för webbtidningen Den Nationella Dynamiken. Hon har studerat och skolat i storgruppers dynamik i flera olika länder, och har länge varit involverad i Tavistock-institutets arbete. Hon ger ett gruppsykologiskt perspektiv till tankesmedjan.

 

Sinikka Torkkola är doktor i samhällsvetenskap och universitetsforskare vid Tammerfors universitet. Hon har specialiserat sig på hälsokommunikation och hälsojournalistik. För tillfället forskar hon i hälsovårdens digitalisering och i de sociala mediernas inverkan på interaktionen mellan hälsovårdens experter och patienter. Hon har också forskat i de sociala mediernas, hälsokommunikation, hälsojournalistik, teorier inom hälsokommunikation, politisk journalistik samt journalistik och genus.

 

Ilkka Väätti är doktor i konst, och bildkonstnär. Han delar sin tid mellan målning, grafisk design, byggnadsarkitektonik och forskning på deltid. Under sin karriär har han arbetat som timlärare vid flera bildkonsthögskolor. Väätti var den sista konstnärliga chefen för konstinstitutet i Lahtis under åren 2015-2016. Hans bidrag till tankesmedjan ligger inom områden som betonar visuell kommunikation och kontinuitet.

 

Anu Plym har en kandidatexamen i media och konst, specialiserad på visuell journalistik och berättelser. Vid tankesmedjan arbetar Anu som koordinator. Hon arbetar för närvarande med sin pro gradu -avhandling i samhällsvetenskap.