A A A

Aikaisemmat artikkelit

 

BLOGS

Författararna inspekterar det finska sammhället och världen för att anpassa sina uppfattningar mot samhällets stagnation och fragmentering.

De nya brukspatronerna

Nittiotalets ekonomiska kris hade underminerat tron på välfärdsstaten, och professionerna lät sig förföras av de nya brukspatronerna som kom med valfrihet, kvalitet och effektivitet. Endast det som kan mätas och vägas existerar enligt deras måttstockar. Sherry Turkle skriver i Läs mera

Blogg ämnen: Ömsesidigt beroende

MÖTET MED DET SOM ÄR NÅGOT ANNAT

På många platser idag utspelas en komplicerad identitetsdynamik, och identiteten görs till utgångspunkt för viktiga politiska ställningstaganden. Det är knappast möjligt att definera vad den nationella identiteten skulle bestå i. Skillnader som kan vara en rik grund för kreativitet och innovation, om vi aktivt riktar blicken med respekt och nyfikenhet mot den som vi uppfattar som ”den andre”. Läs mera

Blogg ämnen: Annanhet, Identiteet