A A A

Pirhonen Veikka
Pirhonen Veikka
Veikka Pirhonen är filosofie magister, VD för VIBECO-Virtual Buildings Ecosystem Corporation och ledare för ANM:s spetsprojekt för energiteknik.