A A A

Torkkola Sinikka
Torkkola Sinikka
Sinikka Torkkola är doktor i samhällsvetenskap och universitetsforskare vid Tammerfors universitet. Hon har specialiserat sig på hälsokommunikation och hälsojournalistik. För tillfället forskar hon i hälsovårdens digitalisering och i de sociala mediernas inverkan på interaktionen mellan hälsovårdens experter och patienter. Hon har också forskat i de sociala mediernas, hälsokommunikation, hälsojournalistik, teorier inom hälsokommunikation, politisk journalistik samt journalistik och genus.