A A A

Kovanen Pirjo
Kovanen Pirjo
Pirjo Kovanen, Pedagogie magister, lärare och tänkare. Hon har arbetat med utvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden för att utveckla metoder för att förhindra utslagning av ungdomar och för att identifiera och validera kompetenser. Senast har hon arbetat för genomförandet och utvecklingen av tjänster för unga asylsökande som har kom till Finland utan vårdnadshavare. Idag sysslar hon och hennes familj som frivilliga stödpersoner för invandrare ungdomar och hon studerar för att bli speciallärare.