A A A

Kulmanen Marjukka
Kulmanen Marjukka
Marjukka Kulmanen är magister i samhällsvetenskaper och frilansjournalist med inriktning på frågor relaterade till natur, naturresurser och energi. Hon är insatt i skydd av den byggda miljön och bevarande av kulturarvsobjekt. Hon har lett projekt för främjande av städernas kultur och utveckling