A A A

Pihkala Juha
Pihkala Juha
Jag är Juha Pihkala, 75 år gammal, jag bor i Tammerfors, jag är docent i Helsingfors Universitet och jag är pensionär från min tjänst som biskop. Jag har först arbetat som en församlingsprest, sedan som generalsekreterare av Tammerfors kyrkostiftet och till slut som deirektör av Kyrkans utbildnings centrum. Under det pågående milleniumet jag har varit ordförande till Pirkanmaa sjukhusregionens vårdetiska råd, jag läser mycket för det mesta facklitteratur, och översätter klassiska kristliga texter från latin.