A A A

Partanen Jenni
Partanen Jenni
Jenni Partanen är en arkitekt, stadsplanerare och teknologie doktor. Hon arbetar som forskardoktorand vid Tampere Universitet. Partanens forskning handlar framför allt om självorganiseringens ekonomiska och socio-kulturella mekanismer i urban miljö, en allestädes närvarande 'programmerbar stadens' problematik, och planerings möjligheter att kontrollera och förutse komplex urban system. Hon undervisar i urban planering och GIS till arkitektstudenter på kandidat- och magisternivå.