A A A

Svenn Heikki
Svenn Heikki
Heikki Svenn är pensionerad ingenjör. Han har arbetat som konsult och som planerare samt arbetschef i Esbo stadens tekniska central. Han har sjungit i olika kör som hobby i trettio år.

Articles: