A A A

Hallamaa Jaana
Hallamaa Jaana
Jaana Hallamaa är professor i socialetik vid Helsingfors universitet. I sina forskningar har hon behandlat bl.a. frågor om bioetik, effekterna av värdeförändringar och etiken i att arbeta tillsammans. Hallamaa har lång erfarenhet av att arbeta i etiska kommittéer inom olika områden (Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården, Forskningsetiska delegationen, Opinionsnämnden för massmedier, Undervisningssektorns etiska råd och Befolkningsförbundets etiska kommitté). Vid tankesmedjan är hennes fokus inom forskningsutveckling.