A A A

Högberg Britta
Högberg Britta
Britta Högberg, leg psykolog; PHD i pedagogik. Hon har varit forskningsledare i Stockholms läns landsting och lektor på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Efter pensioneringen är hon verksam som skribent och skriver om professionell kompetens i vår tid. 2016 kom hennes bok i Pudelns kärna. Om kvalitet och professionell kompetens i vår tid, utgiven på Daidalos förlag. Hon är en av grundarna av AGSLO och satt i dess styrelse i mer än trettio år, numera är hon stiftelseråd i AGSLO. Hon har också medverkat som stabsmedlem och konferensledare på grupprelationskonferenser i Sverige, Norge, England och USA.

Articles:

De nya brukspatronerna

Nittiotalets ekonomiska kris hade underminerat tron på välfärdsstaten, och professionerna lät sig förföras av de nya brukspatronerna som kom med valfrihet, kvalitet och effektivitet. Endast det som kan mätas och vägas existerar enligt deras måttstockar. Sherry Turkle skriver i Läs mera

Blogg ämnen: Ömsesidigt beroende