A A A

Salmi Anja
Salmi Anja
Anja Salmi, med.lic., psykiatriker, är den verkställande direktören i den Psykiatriska öppenvårdkliniken Egofunktio Ab. Hon har studerat gruppdynamik på psykoanalytiska bas ända från 1981 och har länge varit associerad med Tavistock Institut. Hon har deltagit i gruppkonferenser i olika delar i världen, konsulterat och föreläst och hon är nu webbtidningen Den Nationella Dynamikens styrelseordförande och cefredaktör.

Podcasts:

Videos: