A A A

Huhtinen Aki-Mauri
Huhtinen Aki-Mauri
Aki-Mauri Huhtinen är militärprofessor i ledarskap vid Institutionen för ledarskap och militärpedagogik vid Försvarshögskolan. Huhtinens militära grad är generalstabsöverstelöjtnant och han har disputerat 1996 inom teoretisk filosofi vid Tammerfors universitet. Huhtinens forskningsområden är militär organisationsforskning och informationskrigföring. Aki-Mauri är medlem av redaktionsrådet i den Nationella Dynamiken.