Salmi Anja:

Jokainen suomalainen voi vaikuttaa vaikuttamalla välittömään elinympäristöönsä

Julkaistu 7.11.2017

Yhteiskuntamme polarisaation ja pysähtyneisyyden ongelmat ovat seurausta epäonnistuneesta muutosprosessista yhteiskuntamme solmukohdissa, eivätkä ongelmiemme syy. Tärkeää on hyväksyä, että muutos tapahtuu arjessa pienin askelin, että muutos on pysyvä olotila ja että kansan ja sen johtajan välinen tunneyhteyteen perustuva vuorovaikutus on selviytymisellemme merkittävää.