AJATUSHAUTOMO RYHMIEN JA YHTEISKUNTIEN DYNAMIIKKA JUHLII 5.12.2019 KONEEN SÄÄTIÖLTÄ SAAMAANSA MERKITTÄVÄÄ APURAHAA SÄÄTIÖN PUUROJUHLASSA 13.12.2019.


MISTÄ ON KYSYMYS, HAJOAAKO SUOMALAINEN YHTEISKUNTA?

4.12.2019 päivän politiikkaa tulkitsee Anja Salmi

Yleinen hämmästys ja levottomuus levisi Suomen ylle viimeaikaisten poliittisten tapahtumien ja pääministeri Antti Rinteen eron yhteydessä. Tunnelmat olivat samankaltaisia kuin silloin, kun kotien kiltit tytöt alkavat repiä farkkuihin reikiä, paiskoa ovia ja kiroilla. Suurryhmädynaamisesta perspektiivistä katsoen vaikuttaisi siltä, että suomalaisessa politiikassa on tapahtumassa sukupolvenvaihdos.

Kansallisessa Dynamiikassa on kuvattu kompleksisten adaptiivisten järjestelmien (CAS-järjestelmien) ’solmukohtia’. Monet lukijat kertovat, kuinka heidän on vaikea ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Tässä on nähtävissä eräs suurryhmädynaaminen ’solmukohta’: sukupolven vaihdos.

Muutoksen ei tarvitse yhteiskunnallisesti tapahtua tällaisella rytinällä, vaikka nuorison itsenäistyessä myrskyä pidetään välttämättömänä.

Nykyisen rytinän voidaan ajatella johtuvan Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen haluttomuudesta poliittiseen ’sukupolven vaihtoon’. Vanhat miehiset konkarit Tuomiojasta Rinteeseen roikkuvat tiukasti vallankahvassa samalla kun puolue vaikuttaa liian pelokkaalta muutokseen. Uutta sukupolvea ei ole nostettu eikä kasvatettu toisin kuin joissain muissa puolueissa, esimerkiksi Kansallisessa Kokoomuksessa.

Stagnaatio on suomalaisen yhteiskunnan suuri ongelma, ja muutospaineet ovat nyt vyöryneet poliittisen kentän yli. Sosiaalidemokraateilla olisi oppositiossa ääniä keränneenä nyt ollut elämänsä tilaisuus muuttaa ja hallita suomalaista yhteiskuntaan, mutta ei – takerruttiin vanhaan ja kriisiydyttiin.

Nopeat muutokset ovat aina omiaan synnyttämään epäluottamusta ja ruokkimaan paranoiaa yhteiskunnassa. Niin nytkin erilaiset salaliittoteoriat vilisevät lehdistössä ja kansan keskuudessa: Sipilä olisi toiminut kuin Zeus vanhassa kreikkalaisesessa tarussa Leda ja Joutsen. Päästäkseen tavoitteeseensa hän muutti muotonsa kauniiksi joutseneksi, jonka Leda noukki lahden poukamasta syliinsä. Tehtyään tämän, Zeus pääsi tavoitteisiinsa.

Iltalehti kirjoittaa 4.12.2019 kuinka entinen pääministeri Juha Sipilä olisi junaillut koko shown.

On vaikea kuvitella, että mikään poliittinen ’peli’, vaikka niitäkin on toki käynnissä runsain mitoin, olisi kyennyt tempaamaan Suomen kansan huomion ja myötäelämisen mukaansa näin voimakkaasti, ellei kyseessä olisi todellinen ryhmädynaaminen paine sukupolven vaihdokseen.

Yleensä suurryhmädynaamisissa kriiseissä taannutaan Bionin kuvaamille ’perusolettamuksille’. Paranoidisten trendien lisäksi mielikuvissa nostetaan keskustapuolueelle kaksoisjohtoa: Kulmuni ja Sipilä. Tämä kuvastaa ’parinmuodostuksen’ perusolettamusta.

Vaarallisempi on tilanne sosiaalidemokraattien joukossa, jossa puhutaan Antti Rinteen jäämisestä puolueen johtoon Sanna Marinin tai Antti Lindtmanin ottaessa itselleen pääministerin tehtävät. Jo nyt on lehdistössä kysymyksiä tästä erikoisesta yhteisjohtajuuden (co-directing) synnyttämästä epäselvyydestä.

Niin todeksi ovat osoittautuneet Bionin suurryhmädynaamiset lainalaisuudet, että mikäli uuden puheenjohtajan, Marinin tai Lindtmanin, yhteistyö Antti Rinteen kanssa nähdään parijohtamisena, tulee tämän johdon likvidointi tapahtumaan nopeasti ja varmasti.”KANSOJA KONSULTOIDEN”

Verkkolehti Kansallinen Dynamiikka järjesti kehittämispäivän  ’Ryhmien ja Yhteiskuntien Dynamiikka’ -ajatushautomolle Helsingissä 3.5.2019

Tohtori Mannie Sher Tavistock Institute of Human Relationista konsultoi tapahtumaa, joka keskittyi luomaan uutta ymmärrystä korruptiosta: ’Se on jotain, mikä sotii ihmisluontoa vastaan, hyökkää totuutta ja rehellisyyttä vastaan sekä jättää tunnistamatta  riippuvuuden ja kiitollisuuden niissä ihmissuhteissa, joista saadaan tukea.’ (Sher,2013)

On sanottu, että Suomi on pääosin vapaa taloudellisesta korruptiosta. Paradoksaalisesti tämä ei toimi kotimaamme parhaaksi, koska se mahdollistaa sokean silmän kääntämisen korruptiomme monenlaisille muodoille, sanoo LL/psykiatri Anja Salmi, ajatushautomon puheenjohtaja ja verkkolehti Kansallisen Dynamiikan päätoimittaja.

Ikääntyvän väestön on katsottu muodostuvan, yhdessä muiden dynaamisten tekijöiden kanssa, Suomen kansalliseksi piirteeksi. Ajatushautomon ryhmästä tuntui, että Suomessa ei ole kylliksi riittävää kansallista tilaa kansallisten keskustelujen käymiseksi. Sen seurauksena uskotaan, että Suomi on kehittänyt keinotekoisen pinnallisuuden, jonka alla lepäävät syvemmät totuudet, joista puhutaan hyvin vähän. Esimerkiksi kokenut puolustusvoimien jäsen ihmetteli, miksi suomalaiset luottavat vahvasti turvallisuustuotteisiin, vaikka Suomi on eräs maailman turvallisimpia maita. Kun maassa on hyvin vähän väkivaltaa, niin mitä suomalaiset voisivat pelätä? Suomalaiset tuntuvat elävän kuplassa ja ajatushautomo pohti, olisiko pelolla yhteyttä kollektiiviseen tunteeseen kuplan puhkeamisesta? Mikälainen ryhmän tiedostamaton dynamiikka lienee toiminnassa, kun se tuottaa nimetöntä pelkoa kansallisella tasolla?

Ohjelma sisälsi ’social dreaming’ matriisin, jossa esitettiin eräs uni poloneesista: ’Farewell to the Fatherland’, laulu, jonka sävelsi poliittinen vanki omalla verellään kirjoittaen. Ajatushautomo viittasi kansalliseen tunteeseen avuttomuudesta, mikä liittyy jännitteeseen elämästä mahtavan naapurin rinnalla maan identifioituessa länteen (Eurooppa). Ajoittain nousi tunteita ansassa olemisesta ja siitä, että on pakko hylätä ajatus ’Isänmaasta (Fatherland)’ ja nostaa esille uusia poliittisia ja sosiaalisia realiteetteja ja surra sitä, mikä on menetetty.

Mistä muodostuu kansallinen identiteetti?

Esille nousi ajatus siitä, että suomalainen identiteetti on ’leikkaa ja liimaa’, jossa kopioidaan muiden yhteskuntien kansallisia normeja ja käyttäytymismuotoja. Ehdotettiin, että muuttujat suomalaisen identiteetin muodostumisessa pohjautuvat heikosti sille, mitä historia ja kulttuuri määrittelevät ’meidän olevan’ ja vahvemmin sille, kuinka vertailussa toiset yhteiskunnat viestivät meille sitä, ’mitä me emme ole’. ’Kupla’ liitettiin myös suomalaiseen identiteettiin. Siihen vaikuttavat toistuvat rajojen muutokset ja aluelliset menetykset. Tuntuu siltä, että nyt toivotaan vakaana pysymistä; halutaan säilyttää asiat niinkuin ne ovat ja nauttia elämästä ilman vastoinkäymisiä. Uskotaan, että  tämän kaltaisen hohdotoman olemassaolon vastuulla on se, että monet nuoret hakeutuvat ulkomaille eivätkä palaa.

Mikä on julkisten instituutioiden rooli?

Yleisesti ottaen, tiettyjen julkisten instituutioiden rooli on paljastaa korruptiota, epärehellisyyttä ja salaisuuksia. Mutta mitä tapahtuu, kun instituutiot kuten media, kirkko, yliopistot jne, joiden rooli ja tehtävä on kyseenalaistaa vallitseva tila,  epäonnistuvat tehtävässään? Näiden instituutioiden tulisi kyseenalaistaa yhteiskuntaa, jotta ajateltaisiin yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita, mutta ne tuntuvat huolehtivan enemmän siitä, kuinka voisivat paremmin ajaa omaa asiaansa ja suojella itseään. Ajatushautomo mietti, tällaistako on sen oma korruptoituneisuus? Sen sijaan, että puhuttaisiin suoraan suomalaisesta yhteiskunnasta niin jätetään käyttämättä oma arvovalta ja asema siinä pelossa, että joudutaan kritisoiduksi tai hyökkäyksen kohteeksi.

Tuntui siltä, että ajatushautomo ei halunnut pahoittaa kansakunnan mukavaa ilmapiiriä ryhtymällä  taisteluun ’kiltteyden ja ilkeyden’ välillä. Ajatushautomon omassa korruptoituneisuudessa oli kysymys ahdistuksesta, joka seuraa sitä riskiä, kun asettaa oman asemansa ja arvovaltansa alttiiksi puhumalla suoraan.

Ihaillun johtajan korruptoitunut määritelmä kuuluu: Säännöt eivät koske meitä. Sellainen määritelmä kuin: ”Tämä on meidän tapamme tehdä asioita” on merkki siitä, että korruptio on asettumassa taloksi. Yhteiskunnan täytyy organisaatioidensa ja kansalaistensa kautta kysyä jatkuvasti: Mitä me voimme tehdä paremmin voidaksemme pysyä mukana muutoksessa, joka tapahtuu ympäristössämme/maailmassa. Kansallisen korruption ydin on kun ihmisiä petetään penäämällä sitä, että meidän ei tarvitse muuttua.

Ajatushautomon valppaus Kansalliseen Dynamiikkaan –  ehkäisee korruptiota

Ajatushautomo työskenteli ’Perustehtävänsä (Primary Task)’ parissa kysymällä: Teemmekö sitä mitä meidän tulisi tehdä? Ajatushautomon korruptoituminen kansallisella tasolla on jatkuvasti vaikuttava muuttuja ja meidän täytyy jatkuvasti kysyä itseltämme: Miksi me teemme sitä mitä mteemme? Syyttäminen tulisi kääntää oppimiseksi; nostaa korruptoituneisuus esille ja tehdä se näkyväksi niin, että sitä voidaan opiskella.

Artikkeli on ilmestynyt myös ’Tavistock Institute of Human Relations’in sivuilla:

Consulting to Countries

Linkit:

Sher, M. (2013). The Dynamics of Change: Tavistock approaches to improving social systems. Pg. 169-182. London: Karnac   Chapter 10 Corruption.
Neumann, J. E. (1989). Why don’t People Participate in the Organizational Change. Research In Organizational Change and Development, Vol.3, pages 181-212.

OCKSÅ VÅR GRANNE I SVERIGE: AGSLO, ORGANISERAR FRAMGÅNGSRIKA GRUPRELATIONSKONFERENSER

Detta år i Stockholm. Läs mera


RYHMÄDYNAAMINEN KONFERENSSI LIETTUAN VILNASSA 23.-27.8.2019

Ryhmädynaamisia konferensseja järjestetään eripuolilla maailmaa. Liettua on suosittu korkean laatunsa ja edullisen hintansa vuoksi. Lue lisää


TÄNÄ VUONNA LEICESTER KONFERENSSI: LOVE@WORK

Ohessa esittely tämän vuotisesta Leicester konferenssista. Lue lisää


Jenni Haukio ja Melania Trump käyttävät asuissaan yhteistä symboliikkaa, perhosta

Perhonen on pitkään Tavistock Instituutissa käytetty symboli joka kuvaa transformaatiota ja muutosta sekä sukupolvien vaihtumista: kuolemaa ja uutta elämää. Symbolia on käytetty muun muassa Leicester konfrenssien suurryhmien runkostruktuurina ja Belgirate konfrenssien teemoissa.

IS 16.7.2018
https://www.is.fi/viihde/art-2000005757931.html

Perhoset


Vaihtuvat roolit, liikuteltavat rajat

Kohu ulkoministeri Soinin osallistumisesta virkamatkallaan Kanadassa abortinvastaiseen tapahtumaan on esimerkki CAS järjestelmissä hetkessä tapahtuvista jatkuvista rooleista ja roolien vaihdoista. Kun rooleista ja rajoista oli epäselvyyttä, putosi kysymys yhteiskunnallisen paradoksimme varaan: Voiko Suomella olla ulkoministeri, joka vastustaa aborttia? ”Voi – ei voi” -vastakkainasettelu synnyttää prosessointia, mutta ratkaisemattomana vastakkainasettelu synnyttää disintegraatiota ja fragmentaatiota.

YLE 4.6.2018
Kansainvälisen oikeuden asiantuntijat: Soinin toiminta kestämätöntä ulkopoliittisesti – harkinta petti osallistumisessa abortinvastaiseen tilaisuuteen
Uusi Suomi 31.5.2018
Timo Soinia ryöpytettiin aborttimarssista, jonka hän kiisti – Juha Sipilä: ”Näissä tilaisuuksissa ei olla ministerinä”

Hatunvaihto


Tänä vuonna Leicester konferenssi: tehtävä valta organisaatio

Kaksiviikkoinen työskentelykonferenssi Leicesterissä on jatkunut seitsemänkymmentä vuotta. Kokeellisissa olosuhteissa tutkitaan ihmisen primitiivistä ryhmäkäyttäytymistä. Siellä tulee näkyväksi kuinka vastakkainasettelut tai liikkeet syntyvät ja kuinka vaikeaa jatkuva roolin vaihtaminen onkaan. Lue lisää
LC18-Brochure_kansi

The Tavistock Institute of Human Relations 2018
WHAT IS A GROUP RELATIONS CONFERENCE?

Hjallis Harkimo, Mikael Jungner Liike NYT

Liike NYT painottaa Kansallisessa Dynamiikassa esitettyjä teemoja. Se korostaa systeemistä paradoksaalisuutta, tunnetta vaikuttamisen mahdollisuuksien vähäisyydestä ja vuorovaikutuksellista dialogia päättäjien ja kansan välillä.

Uusi Suomi 10.5.2018
Mikä on Liike Nyt?

Liike nyt


Metoo ja Aku Louhimies

Metoo globaalisena liikkeenä on saanut Suomessa muotoja joissa tuomitaan myös muunlainen kuin seksuaalinen, sukupuoleen perustuva käytös. Paradoksaalista kampanjassa on se, että pyrkiessään turvaamaan naisille häirinnästä vapaan työilmapiirin se saattaa säikäyttää miehet karttamaan naisia työpaikoilla. Lisääntyykö lopputuloksena sukupuolten kyky tehdä yhdessä työtä?

HELSINGIN UUTISET 19.3.2018
Aku Louhimiehestä kovia syytteitä – Pihla Viitala ja Matleena Kuusniemi kertovat alistamisesta ja nöyryytyksestä

Metoo ja Aku Louhimies

Ruotsalainen Nobel-komitea tuulessa

Ruotsissa noussut häly Nobel-komitean käytöksestä kertoo komitean eristäytyneisyydestä ja yhteyden katkeamisesta taiteen tekijöihin ja sen käyttäjiin.

YLE UUTISET 13.4.2018
Ruotsalaiset pöyristyivät Nobel-akatemia Sara Daniuksen erosta – “Nyt riittää”, “Kauhea akatemia”

Nobel


Agslon antoisa työskentelykonferenssi

“Konferenssiteema luo myötävärähtelyä Pohjoismaiden väliselle kansalliselle perspektiiville. Se käsittelee sitä, kuinka meillä on tarve perinteille, ehkä enemmän kuin koskaan, identiteettien kantajana, rakenteina, sisällytäjänä jne. – mutta myös sitä, kuinka rakenteet voivat vaikuttaa, kun tarvittaan uusia yhteistyömuotoja erilaisten rajojen yli. Se on perusta, joka ylittää fundamentalismin sävyt. Samanaikaisesti uusi teknologia voi johtaa tai houkutella kaoottisiin ja toisinaan tuhoisiin rajanylityksiin. On-linesta on-timeen ja kuinka innovaatioiden tarve tuntuu korostuvan”, sanoo konferenssijohtaja Björn Josefsson. Lue lisää


Verkkolehti Kansallinen Dynamiikka etenee verkossa

Hannu Haapasaari arvostelee lehtemme Facebook -sivuillaan.


Satavuotias Suomi muuttuu

Suomi 100 juhlavuoden vietossa on nähtävissä paljon positiivista joilla kansamme identiteettiä, jatkuvuutta, toivoa sekä kaikkien jäsentemme kuuluvuutta vahvistetaan:

TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA, 7.11.2017
Sukupolvien kohtaaminen
TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA, 1.12.2017
Identiteettimme kukat
TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA, 1.12.2017
Yhteinen ateria on suomalainen

Valtioneuvoston viestintäosasto, 2.12.2017
Juha Sipilä: Kaikki on kutsuttu

YLE, 2.12.2017
Mutta saamelaiset tuntevat hyväksikäyttöä ja ulkopuolisuuutta, toiseutta ja disintegraatiota

YLE, 1.12.2017
Partiolaiset kutsuttuna linnanjuhliin
YLE, 1.12.2017
Siniristilippu jälleen joulukoristeena
YLE, 1.12.2017
Suomalainen korudesign synnyttää uutta identiteettiä
SUOMI FINLAND 100, 5.12.2017
Yhteinen karaoke

Finlandia-palkinnon voittaja Juha Hurme käsittelee julkisuudessa esittämissään kommenteissa Kansallisen Dynamiikan teemoja:

Toivo, Muutos, Sukupuolten tasa-arvo, CAS-yhteiskunnat, Ennakoimattomuus, Integraatio, Jatkuvuus, Rajojen liikuteltavuus ja Ihmisen väkivaltaisuus.

YLE, Uutisvideot 29.11.2017
”Opetelkaa ruotsia, juntit”

Hyvää johtamista Kansallisen Dynamiikan hengessä

Presidentti kyselytunnilla luonnehtii ja havainnollistaa Kansallisen Dynamiikan teemoja.

YLE, Radio 1:n erikoislähetykset, 2.12.2017
Tasavallan presidentin kyselytunti

Kansallisen Dynamiikan toimintalinja näkyy kun Presidentti Sauli Niinistö osallistuu surun seremoniaan pienen lapsen järkyttävän surman ja Turun terroriteon jälkeen.

UUSIMAA, 16.11.2017
Niinistö laski Lyseonpuistossa kynttilän 3-vuotiaan muistoksi

TPK etusivu, 19.8.2017
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto Turun terroriteon johdosta