Verkkolehdessä Kansallinen dynamiikka julkaistavat blogit voivat perustua esimerkiksi seuraaviin lähestymistapoihin tai niiden yhdistelmiin:

 • Lähestymistavat toiseuteen: mieli, yhteiskunta, politiikka, kulttuuri
 • Sosiaaliantropologian lähestymistavat
 • Psykoanalyyttisille lähestymistavoille perustuvat lähestymistavat
 • Psykologian tutkimuksen teorioille perustuvat lähestymistavat
 • Kaasteoriaan perustuvat lähestymistavat
 • Kompleksisia adaptiivisia järjestelmiä (CAS) koskevalle teorianmuodostukselle perustuvat lähestymistavat
 • Johtamisen, johtajuuden ja organisaatiotutkimuksen teorioille perustuvat lähestymistavat
 • Historiantulkinnan ja historiallisen muutoksen teorioille perustuvat lähestymistavat
 • Filosofiset lähestymistavat
 • Mediatutkimuksen, kulttuurin tutkimuksen ja sosiaalitutkimuksen lähestymistavat
 • Myös muille teoreettisille suuntauksille perustuvat lähestymistavat