A A A

Torkkola Sinikka
Torkkola Sinikka
Sinikka Torkkola on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja sairaanhoitaja. Hän työskennellyt Tampereen yliopistossa tutkija parikymmentä vuotta. Hän on erikoistunut terveysviestintään ja terveysjournalismiin. Viimeksi hän on tutkinut terveysviestintää sosiaalisessa mediassa. Väitöskirjassaan Sairas juttu, tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta (2008) hän erittelee sekä terveysviestinnän teoriaa että sanomalehden tapaa kuvata yhden sairaalan toimintaa. Hän on tutkinut myös poliittista journalismia sekä journalismin sukupuolittuneita käytäntöjä. Torkkola on Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen. Hän toimii myös Tampereen yliopiston Julkisalan koulutettujen JUKOn pääluottona.

Artikkelit:

Katoaako potilas tietoverkkoihin

Digitalisaation mantraa on viime vuosina hoettu uuvuksiin asti. Lääkärit ovat turhautuneita, kun tietokoneet syövät ajan potilailta. Mutta kuinka käy potilas-lääkärisuhteen? Sähköisistä asiakirjoista on toivottu terveydenhuollon integraatiota, mutta onko asiassa käymässä Lue lisää

Blogiaiheet: Ennakoimattomuus, Identiteetti, Jatkuvuus, Kyky tehdä yhdessä työtä, Pirstaloituminen, Tunne vaikuttamisen mahdollisuuksien vähäisyydestä, Vaihtuvat roolit, Vastavuoroinen riippuvuus