A A A

Ahonen Pertti
Ahonen Pertti
Pertti Ahonen, VTT, KTM, oli 1984-1989 Helsingin yliopiston hallinto-opin apulaisprofessori ja 1990-2010 Tampereen yliopiston julkishallinnon, erityisesti finanssihallinnon professori. Hän on vuodesta 2010 alkaen Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professori. Pertti kuuluu Kansallinen Dynamiikka -verkkolehden toimituskuntaan.

Artikkelit: