Ikuinen hyvä kurottautuu jatkuvasti rajalliseen aikaan

Ihminen on homo scissus – rikkinäinen, itselleen vieras ja altis konflikteihin lähimpänsä kanssa. Samalla hän kuitenkin etsii yhteyttä heihin ja myös kaikkein suurinta yhteytä eli yhteyttä Jumalaan. Osallisuus ehtoja vailla olevasta ja rajattomasta hyvästä ja sen luoma henkilökohtainen eheys ja integriteetti ovat ihmiselle Jumalan lahjaa, armoa.