Complex adaptive system -teoria

CAS tulee englanninkielisistä sanoista complex adaptive system. Aiheesta voi kuunnella lisää Eliat Aramin luennoimana: Handling Complexity Complexity going deeper Introduction to complexity theory *Kaikki luennot ovat englanninkielisiä.

Verkkolehti Kansallinen Dynamiikka järjesti kehittämispäivän ’Ryhmien ja Yhteiskuntien Dynamiikka’-ajatushautomolle Helsingissä 3.5.2019

Tohtori Mannie Sher Tavistock Institute of Human Relationista konsultoi tapahtumaa, joka keskittyi luomaan uutta ymmärrystä korruptiosta: ’Se on jotain, mikä sotii ihmisluontoa vastaan, hyökkää totuutta ja rehellisyyttä vastaan sekä jättää tunnistamatta  riippuvuuden ja kiitollisuuden niissä ihmissuhteissa, joista saadaan tukea.’ (Sher,2013) On sanottu, että Suomi on pääosin vapaa taloudellisesta korruptiosta. Paradoksaalisesti tämä ei toimi kotimaamme parhaaksi, koska […]

Valta ja johtaminen perustuvat jatkuvuuteen

Jatkuvuus ryhmän turvallisuuden tunteen ylläpitäjänä on ensisijaisen tärkeää. Se on tärkeää myös yksilötasolla, mutta ryhmissä sen merkitys moninkertaistuu. Me harhaudumme, koska olemme tottuneet ajattelemaan liian yksilökeskeisesti. Ryhmillä on omat lakinsa ja – uskokaa pois, niiden voima on valtava. Juuri lääkäriksi valmistumiseni jälkeen oli kova pula terveyskeskus- ja virkalääkäreistä. Tuolloin lääkärit ajattelivat vielä ammattiaan uraputkena ja […]