Kirjoittajat

  • haluavat julkaista käsityksiään tarkastellakseen suomalaista yhteiskuntaa ja maailmaa laajemminkin
  • soveltaakseen noita käsityksiään
  • vaikuttaakseen asioihin verkoston tarkoitusten mukaisella tavalla

Ahonen Pertti

Pertti Ahonen, VTT, KTM, oli 1984-1989 Helsingin yliopiston hallinto-opin apulaisprofessori ja 1990-2010 Tampereen yliopiston julkishallinnon, erityisesti finanssihallinnon professori. Hän on vuodesta 2010 alkaen Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin professori. Pertti kuuluu Kansallinen Dynamiikka -verkkolehden toimituskuntaan.

Brissett Leslie

Tohtori Leslie Brisset, PhD
Johtaja, Ryhmädynaaminen Ohjelma
Tavistock Institute of Human Relations

Högberg Britta

Britta Högberg, laillistettu psykologi; kasvatustieteiden tohtori. Hän on työskennellyt tutkimusjohtajana Tukholman maakuntahallituksessa ja lehtorina koulutus ja kasvatustieteiden instituutiossa Tukholman yliopistossa. Jäätyään eläkkeelle hän on ollut aktiivinen kirjoittaja ja kirjoittaa aikamme ammatillisesta osaamisesta. Vuonna 2016 julkaistiin hänen kirjansa Villakoiran ytimessä (Pudels kärnä) aikamme laadusta ja ammatillisesta osaamisesta, jonka julkaisi Daidalos kustannusyhtiö. Hän on yksi AGSLO:n perustajajäsenistä ja on ollut sen hallituksen jäsen yli kolmekymmentä vuotta, tänä päivänä hän on säätiöneuvos AGSLO:ssa. Hän on myös työskennellyt toimihenkilönä ja konferenssijohtajana ryhmätyökonferensseissa Ruotsissa, Norjassa, Englannissa ja USA:ssa.

Kovanen Pirjo

Pirjo Kovanen, KM, opettaja, pohdiskelija, on työskennellyt nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tehtävissä ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen kehittäjänä valtakunnallisissa Euroopan sosiaalirahaston tukemissa kehittämishankkeissa. Viimeksi hän on työskennellyt alaikäisenä ilman huoltajaa maahantulleiden turvapaikanhakijoiden palvelujen toteuttamisen ja kehittämisen parissa. Hän toimii maahanmuuttajanuorten vapaaehtoisena tukihenkilönä perheensä kanssa ja opiskelee parhaillaan erityisopettajaksi.

Larsson Magnus

Tohtori Magnus Larsson, PhD, on laillistettu psykologi ja dosentti. Hän työskentelee organisaation kehittämisen lehtorina ’Institut for organisation’issa Copenhagen Business Shoolissa. Hän opettaa ja tutkii pääasiassa johtajuutta. Hän on myös ruotsalaisen ryhmädynaamisen organisaatio AGSLOn puheenjohtaja ja osallistunut toimihenkilönä ryhmädynaamisiin konfrensseihin niin Ruotsissa, Tanskassa kuin Färsaarillakin.

Partanen Leena

Leena Partanen, insinööri, on työskennellyt sähköteknisen kaupan erilaisissa asiantuntijatehtävissä.
Aktiivisen kirjoittamisen lisäksi hän toimii myös kirjoittajaryhmissä.
Kirjoittamista hän on opiskellut Oriveden opiston Vapaassa kirjoittajakoulussa, kesä- ja viikonloppukursseilla sekä Laajasalon opiston kirjoittajalinjalla.

Pihkala Juha

Olen Juha Pihkala, ikää kertynyt 75 vuotta, asun Tampereella, olen dosentti Helsingin yliopistossa, eläkkeellä Tampereen piispan virasta. Sitä ennen olen työskennellyt aluksi seurakuntapappina, sitten Tampereen hiippakunnan pääsihteerinä ja lopuksi Kirkon koulutuskeskuksen johtajana.

Kuluvan vuosituhannen ajan olen toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Kirjoittelen, luen paljon ja kaikenlaista, pääasiassa kuitenkin tietokirjallisuutta, teen käännöksiä latinankielisistä klassisista kristillisistä teksteistä.

Rainio Elina

Elina Rainio on KM, työyhteisövalmentaja ja teatteripedagogiikan lisensiaatti. Hän on yksi ryhmän oman aiheen ja tarinallistavien työtapojen pioneeri ja kehittäjä Suomessa. Elina on valmentanut toiminnallisesti erilaisia työyhteisöjä yli 30 vuotta. Hän harrastaa mietiskelyä, lukemista ja puutarhan hoitoa. Kasvihuone on uusin innostuksen kohde. Elina työskentelee Sillanrakentamossa Espoossa. www.sillanrakentamo.com

Salmi Anja

Anja Salmi, LL, psykiatran erikoislääkäri, on Psykitarinen lääkäriasema Egofunktio Oy:n toimitusjohtaja. Hän on opiskellut psykoanalyyttistä ryhmädynamiikkaa vuodesta 1981 ja on Tavistock Instituutin (TIHR) pitkäaikainen kasvatti.Hän on osallistunut lukuisiin ryhmädynamiikan koulutuksiin eri puolilla maailmaa. Hän on Kansallisen Dynamiikka – verkkolehden toimituskunnan puheenjohtaja ja päätoimittaja.

Sher Mannie

Tohtori Mannie Sher, PhD
Johtaja, Ryhmädynaaminen Ohjelma
Tavistock Institute of Human Relations

Svenn Heikki

Heikki Svenn on eläkkeellä oleva insinööri. Hän on työskennellyt konsulttina ja Espoon kaupungin teknisessä keskuksessa suunnittelijana ja työpäällikkönä.

Hän on harrastanut kuorolaulua kolmekymmentä vuotta.

Visakko Tomi

Tomi Visakko (FT) on tutkija, joka yrittää ymmärtää ihmislajin kulttuurista käyttäytymistä ammentaen antropologiasta, lingvistiikasta ja semiotiikasta. Parhaillaan hän on kiinnostunut rooleista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä erityisesti niiden omaksumiseen liittyvistä kulttuurisista tekniikoista, arvoista ja tietorakenteista. Hän toimii syksyn 2017 yliopistonlehtorin sijaisena suomen kielen oppiaineessa Helsingin yliopistossa ja jatkaa sen jälkeen Koneen Säätiön rahoittamaa post doc -projektiaan (”Cultural Technologies of Self-Transformation”).